Бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийлээ

Баянзүрх дүүргээс зарлагдсан 2019.09.14-ний өдрийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд багш ажилчид бүгд хамрагдан цэцэрлэгийн хашаан доторх болон хашааны гаднах эргэн тойрны талбайг цэвэрлэлээ. Хүүхдийн орчин эрүүл аюулгүй, цэвэр байх нь чухал.