Жүжигчилсэн тоглолт үзлээ

Хүүхдүүд "Шидэт хайрцагны театр"-ийн жүжигчилсэн тоглолтыг үзэж багш, эцэг эхчүүд маань Шидэт хайрцагны театрийн сургалтанд хамрагдлаа.