Нэмэлт элсэлт явагдлаа.

Тус цэцэрлэгийн хамран сургах тойргийн цэцэрлэгт хамрагдаагүй 2-5 насны хүүхдийн нэмэлт элсэлтийг төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдтэй хамтран зохион байгууллаа. Төрийн бус өмчийн "Билгүүт заяа", "Цогзоохой", "Бумбагадай" цэцэрлэгүүдэд нийт  85 хүүхдийг  шинээр элсүүллээ.