Цэцэрлэгийн цахим элсэлт болон нэмэлт элсэлт амжилттай зохион байгуулагдлаа.