Баянзүрх дүүргийн багш нарын "Сайн үйл ажиллагаа" туршлага солилцох салбар зөвлөгөөн"-ийг Цаглашгүй эрдэнэ бүс төрийн бус цэцэрлэгүүдийн 4,5 дугаар бүсийнхэнтэй хамтран 32 дугаар цэцэрлэг дээр амжилттай зохион байгууллаа

IMG_1421.JPG
IMG_1428.JPG
IMG_1429.JPG
IMG_1441.JPG
IMG_1493.JPG
IMG_1506.JPG