Бүсийн цэцэрлэгүүдэд "Монгол хүүхэд" сэдэвт өртөөчилсөн үзүүлэх ажил хийлээ