"Хөгжилтэй нэг өдөр" байгууллагын бүх ажилчдын дунд зохион байгуулагддаг 3 төрөлт спортын тэмцээн боллоо.