Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа

Бага бүлгийн хүүхдүүд маань өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд багшдаа болон цэцэрлэгтээ дасаж хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа идэвхитэй оролцдог боллоо.