Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд байгууллагынхаа гадна орчны цасыг цэвэрлэлээ.

DSC09943 - Copy.JPG
DSC09946 - Copy.JPG
DSC09902.JPG
DSC09932.JPG
DSC09940.JPG

                  Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд цас их орж, зам талбайд онцгой байдал үүссэнтэй холбоотойгоор манай цэцэрлэг өөрийн
                    байгууллагын
100 метр газрын цасыг 11 сарын 19-ны өдөр  11:00 цагаас эхлэн цэвэрлэлээ.

          Тус ажлыг эрхлэгч С.Оюунгэрэл ахалж, нийт 28 багш, ажилчдын хүчээр цэвэрлэв.

                  Байгууллагын эргэн тойрны газар нь /хойд болон баруун зүгийн/ хонхор, хотгор, чулуу ихтэй явган хүн тээврийн хэрэгсэл явахад бэрхшээлтэй.

                  Цэвэрлэж байгаа замаар авто машин тасралтгүй явах нь цэвэрлэгээний ажилд хүндрэл учрах, замыг чөлөөлж хүлээгдэх зэрэг бэрхшээлтэй байлаа.