Хөгжмийн багшийн Ур чадварын уралдаан

Цаглашгүй Эрдэнэ бүсийн цэцэрлэгүүдийн хөгжмийн багш нарын Ур чадварийн уралдаан нь 169 дүгээр цэцэрлэг дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус цэцэрлэгийн хөгжмийн багш амжилттай оролцож 2-р байрт шалгарсан.