Багш нарын АХА тэмцээн

AXA (3).JPG
AXA (4).JPG
AXA (37).JPG
AXA (55).JPG
AXA (85).JPG
"Хууль эрх зүй бидний амьдралд" сэдэвт АХА тэмцээнд 136-р цэцэрлэгийн багш түрүүллээ.