"Хүүхэд бүхэн замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцог"

Тээврийн Цагдаагын албаны "Хүүхэд бүхэн замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцог" доорх шторкыг үзэж танилцаарай