2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа