Бүсийн үзүүлэх ажилд Ардын аман наадмаас хэрхэн суралцаж байгаагааүзүүллээ