Улаан бурхан, Менингитийн үзлэг хийлээ

22-р хорооны "Эрүүл-Оршихуй" өрхийн эмнэлгээс Улаан бурхан, Менингитийн үзлэг хийж, бүх хүүхдүүд хамрагдлаа. 2019.02.21