"Цаглашгүй Эрдэнэ" бүсийн тайлан амжилттай боллоо.

DSC_0031.JPG
DSC_0018.JPG

"Цаглашгүй Эрдэнэ" бүсийн тайлан болж, өнгөрсөн хичээлийн жилд хийсэн ажлаа дүгнэлээ. Бүсийн тайланд Баянзүрх дүүргийн Боловсролын Хэлтсийн дарга Х.Батбаяр, Сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжилтэн Ц.Энхтуяа нар урилгаар хүрэлцэн ирж оролцов.
Тайлангийн үйл ажиллагаанд бүсийн 169, 32, 82, 201, 167, 136-р цэцэрлэгүүд оролцож 2016-2017 оны хичээлийн жилд хийсэн онцлог ажлуудаа тайлагнан  169 дүгээр цэцэрлэгийн мэндчилгээ, 167 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн жүжигчилсэн тоглолт 201 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хөгжимт дасгалыг үзэж сонирхлоо