Дэлхийн гар угаах өдөр-2018

Гар угаах дэлхийн өдрийг тохиолдуулан Бэлтгэл-А, Бэлтгэл-Б бүлгийн хүүхдүүдийн дунд "АХА" тэмцээн амжилттай зохион байгууллаа. 1-р байранд бэлтгэл-А Г.Эрдэнэсүлд, 2-р байр бэлтгэл-Б бүлэг Билгүдэ, 3-р байр бэлтгэл-А бүлэг Ууганхүү. Энэхүү тэмцээнийг Бэлтгэл-А бүлгийн багш С.Тогтохбаяр зохион байгуулж амжилттай оролцсон хүүхдүүдээ шагнаж урамшуулсан юм. Дэлхийн гар угаах өдөр нь жил бүрийн 10-р сарын 15-ны өдөр болдог билээ.