Бүсийн Ур чадварын уралдаанд оролцлоо

Цаглашгүй Эрдэнэ бүсийн цэцэрлэгүүдийн бүлгийн багш нарын Ур чадварийн уралдаанд Ахлах бүлгийн багш амжилттай оролцлоо. Уралдаан 136 дугаар цэцэрлэг дээр зохион байгуулагдсан.